Warsztat „Wreszcie żyć. 12 kroków ku pełni życia”Czym jest Warsztat?
Warsztat jest formą pomocy dla osób doświadczających różnych trudności w sferze psychicznej i duchowej, w relacjach z innymi, ze sobą, z Bogiem. Jest skierowany do osób, które m. in.:
  borykają się z trudnościami w relacjach z innymi,
  cierpią z powodu zaniżonej samooceny,
  cierpią z powodu poczucia krzywdy,
  doświadczają osamotnienia,
  są przytłoczone brakiem poczucia sensu,
  doświadczają kryzysu wiary,
  przeżywają wewnętrzne konflikty,
  są uwikłane w zniewolenia i uzależnienia,
  są obciążone poczuciem winy i wstydu,
  żyją w lęku
  mają poczucie porażki w życiu,
  pragną zmiany jakości swojego życia,
  szukają pogłębienia swojej osobistej relacji z Bogiem.

Warsztat „Wreszcie żyć. 12 kroków ku pełni życia.” jest formą pracy rozwojowo-terapeutycznej zorientowanej na integralny rozwój osoby. Warsztat bazuje na Programie 12 kroków Anonimowych Alkoholików, Biblii i nauce Kościoła Katolickiego. Zawiera on elementy psychoedukacji i psychoterapii. Program 12 Kroków AA ma źródła chrześcijańskie i wyrasta z doświadczenia przemiany życia osób przeżywających trudności emocjonalne, zniewolenia, uzależnienia.

Warsztat jest pracą osobistą z wykorzystaniem materiałów warsztatowych przy wsparciu grupy i ma na celu porządkowanie swojego życia w oparciu o relację z Bogiem.

Miejsce, termin, koszt:
Otwock, Parafia p.w. Bł. Księdza Ignacego Kłopotowskiego, ul. Andriollego 73 (w salce przy kościele).
Środa, godz. 19:00-21:00.
Warsztat trwa średnio 2 lata. Spotkania grupy odbywają się co tydzień i trwają 2 godziny zegarowe bez przerwy.
Koszt: 35 zł/spotkanie + 190 zł (materiały warsztatowe oraz uczestnictwo w obowiązkowych wykładach psychoedukacyjnych poprzedzających rozpoczęcie Warsztatu; więcej o nich na www.12krokow.com.pl).

Zapisy: przez stronę www.12krokow.com.pl lub tel. 797099704

Prowadząca:
Małgorzata Surma – prywatnie żona, mama trójki dzieci, ma osobiste doświadczenie pracy w Warsztacie. Zawodowo mgr pedagogiki, mgr psychologii, psychoterapeuta po podyplomowym Studium Psychoterapii w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. Pracuje w Ośrodku Pomocy Psychologicznej SPCh Bednarska w Warszawie. Jednocześnie członek Zespołu prowadzących Warsztat „Wreszcie żyć. 12 kroków ku pełni życia” przy Centrum Pomocy Duchowej Skaryszewska w Warszawie. Zespół pracuje w oparciu o wspólne zasady prowadzenia Warsztatu, autorskie materiały warsztatowe oraz poddaje się regularnej superwizji.


Po ukończeniu Warsztatu Wreszcie żyć (tj. po poznaniu i doświadczeniu Programu 12 kroków) uczestnicy są zaproszeni do kontynuacji pracy nad sobą we Wspólnocie 12 kroków dla chrześcijan. Formą tej pracy są mitingi, czyli cotygodniowe spotkania. Mitingi Wspólnoty 12 kroków dla chrześcijan odbywają się w naszej parafii we wtorki godz. 18:30-20:30 w salce parafialnej.