ŻYWY RÓŻANIEC


Żywy Różaniec w naszej parafii powstał po pożarze ołtarza na terenie kościelnym, co miało miejsce z 16 na 17 czerwca 2003 roku. Od tego czasu codziennie grupa parafian zbierała się i odmawiała różaniec. Formalnie Żywy Różaniec w naszej parafii powołano 1 stycznia 2008 roku, a opiekunem został Ks. Proboszcz Cezary Krawczyński.


Obecnie mamy cztery Kółka Różańcowe z 70-ma Różami Różańcowymi, które każdego dnia o godz. 16:50 odmawiają Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Różaniec wypraszając przez Maryję u Pana Jezusa łaski dla Kościoła, Ojczyzny, parafii i świata oraz o powołania kapłańskie i zakonne.


W pierwsze soboty miesiąca o godz. 16:45 odbywają się spotkania formacyjne z ks. Proboszczem. W czasie spotkania wymieniane są tajemniczki różańcowe, przedstawiane są bieżące sprawy parafii, głoszona konferencja formacyjna i podawane intencje modlitwy na bieżący miesiąc. Następnie przed Najświętszym Sakramentem odmawiany jest Różaniec. O godz. 18:00 Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi. Członkowie Żywego Różańca czynnie wspomagają ks. Proboszcza w wielu akcjach parafialnych.


Osobom nalężącym do Żywego Różańca wielką radość sprawia możliwość wspólnej modlitwy różańcowej, bo w ten sposób wypełniamy prośbę Matki Bożej i chwalimy naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.


Jeśli podzielasz naszą radość i chcesz należeć do Żywego Różańca ,to serdecznie zapraszamy Cię na spotkanie w pierwszą sobotę każdego miesiąca o godz. 16:45 do naszej kaplicy. Teresa Sejlis Przewodnicząca Kół Różańcowych