PARAFIA POD WEZWANIEM BŁOGOSŁAWIONEGO IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO
Otwock

Lectio Divina- Grupa modlitwy ciszy

Grupa modlitwy ciszy (kontemplacyjnej)
przy parafii bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego
związana z duchową rodziną Przyjaciół Miłości Miłosiernej

„Szukajcie czytając, a znajdziecie rozmyślając; pukajcie modląc się, a będzie wam otworzone przez kontemplację"

W naszej parafii spotykamy się w każdy poniedziałek ok. 18.30
(po Mszy św. w salce obok kancelarii)

Grupa spotyka się, aby pogłębiać osobiste doświadczenie modlitwy. Przebieg spotkania jest bardzo prosty i ma tradycyjną formę Lectio Divina: lectio (czytanie), meditatio (rozważanie), oratio (modlitwa spontaniczna), contemplatio (modlitwa kontemplacyjna). W czasie spotkania czytamy także dokumenty Kościoła oraz dzieła wielkich świadków modlitwy.

Spotkania trwają około godziny i są otwarte dla wszystkich. Uczestniczą w niej osoby także spoza naszej parafii. Zapraszamy KAŻDEGO, kto podziela nasze pragnienie spotkania z Bogiem:
- Ojcem - który bez słów wie czego nam potrzeba - a my ufamy Jego woli - która jest samym miłosierdziem.
- Synem - który jest dla nas Drogą, Prawdą i Życiem,
- Duchem Świętym - który otwiera i oczyszcza nasze umysły i serca, uzdalniając do przyjęcia Łaski Bożej.

Modlitwa w ciszy (zewnętrznej i wewnętrznej - umysłu i emocji) to także nasza codzienna praktyka, w której, po lekturze Słowa Bożego, staramy się oddać z ufnością kształtowaniu nas, przez cierpliwą i mądrą Miłość Boga w Trójcy Świętej.

ZAPRASZAMY!
Kontakt: Zofia 609970770


Strona Przyjaciół Miłości Miłosiernej www.przyjacielemm.pl
Tu udostępnione nagrania z rekolekcji, sesji katechetyczno-modlitewnych wprowadzających w modlitwę kontemplacyjną


Geneza
Inicjatorem powstawania grup modlitwy kontemplacyjnej poza murami zakonów kontemplacyjnych jest Duch Święty. Powstanie grup modlitwy kontemplacyjnej powoływanych przez Przyjaciół Miłości Miłosiernej (PMM) rozeznała osoba konsekrowana – Siostra Miriam od Krzyża, pustelnica i osoby świeckie praktykujące modlitwę wewnętrzną – Marcin i Monika Gajdowie z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

W roku 2011 odbyła się w Warszawie 4. Sesja katechetyczno-modlitewna „Czym jest głębokość” poświęcona modlitwie głębi i kontemplacji. Jej gościem był ks. Carl Arico z USA (współpracownik o. Thomasa Keatinga, trapisty). Obaj zajmują się propagowaniem modlitwy kontemplacyjnej w Kościele rzymsko-katolickim. W czasie Sesji, do uczestników została skierowana propozycja tworzenia grup modlitwy kontemplacyjnej.

W ciągu 3 lat powstało ponad 20 grup w całej Polsce, w tym kilka w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, więcej: http://www.przyjacielemm.pl/index.php/przyjaciele/grupy-modlitewne

W naszej parafii Grupa Modlitwy Kontemplacyjnej spotyka się od maja 2015r.

Dodatkowe wyjaśnienie i zachęta

Wszyscy jesteśmy powołani do kontemplacji

W sakramencie Chrztu świętego kapłan polał naszą głowę wodą i wypowiedział formułę: ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, wtedy zostaliśmy powołani do kontemplacji Trójcy Świętej.

Bóg Ojciec wypowiedział również nad nami słowa: Tyś jest mój Syn umiłowany [moja Córka umiłowana], w Tobie mam upodobanie (Mk 1, 11).

Chrzest jest zaproszeniem do wejścia w intymną relację jedności i komunii z Osobami Trójcy Świętej.

Termin kontemplacja oznacza (łac.) uważne przyglądanie się. W modlitwie kontemplacyjnej modlący się spogląda z miłością na Boga i Jego tajemnice. Kontemplacja „jest spojrzeniem wiary utkwionym w Jezusa, słuchaniem słowa Bożego, milczącą miłością. Urzeczywistnia ona zjednoczenie z modlitwą Chrystusa w takim stopniu, w jakim pozwala nam uczestniczyć w Jego misterium” (KKK 2724).

Kontemplację nabytą (ewangeliczną i modlitwę prostoty) należy odróżnić od wlanej kontemplacji mistycznej, której doświadczyli m. in. św. Teresa z Avila czy św. Jan od Krzyża.

Modlitwa prostoty (modlitwa monologiczna – jednego słowa) jest głęboko zakorzeniona w chrześcijańskiej duchowości monastycznej i masowo praktykowana w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Potem, przez długie wieki, była praktykowana głównie przez pustelników, mniszki i mnichów zakonów kontemplacyjnych. Tradycja modlitwy prostoty odżyła po Soborze Watykańskim II.

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi: "Kontemplacja jest spojrzeniem wiary utkwionym w Jezusa Chrystusa. «Wpatruję się w Niego, a On wpatruje się we mnie» – mówił do swego świętego proboszcza wieśniak z Ars modlący się przed tabernakulum. Ta uwaga zwrócona na Niego jest wyrzeczeniem się własnego «ja». Jego spojrzenie oczyszcza serce […]" (KKK 2715).

Skarbnicą wiedzy i rad do praktykowania modlitwy kontemplacyjnej są nagrania z sesji katechetyczno-modlitewnych i rekolekcji:

http://www.przyjacielemm.pl/index.php/nagrania