PARAFIA POD WEZWANIEM BŁOGOSŁAWIONEGO IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO
Otwock

WSKAZANIA DLA MINISTRANTA

Ministrant:
  • Kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
  • Służy Chrystusowi w ludziach.
  • Zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
  • Rozwija w sobie życie Boże.
  • Poznaje liturgię i żyje nią.
  • Wnosi wszędzie prawdziwą radość.
  • Zdobywa kolegów dla Chrystusa.
  • Jest pilny i sumienny w nauce i w pracy zawodowej.
  • Modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.