PARAFIA POD WEZWANIEM BŁOGOSŁAWIONEGO IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO
OtwockSakramenty Święte

„Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją" (KKK 1131).

Podział sakramentów

Sakramenty, które można przyjąć raz w życiu, czyli niepowtarzalne (Chrzest, Bierzmowanie, Kapłaństwo) i takie, które można przyjąć wiele razy, czyli powtarzalne (Eucharystia, Pokuta, Namaszczenie Chorych i Małżeństwo, tylko w przypadkach jeśli osoba pozostała wdową lub wdowcem).


Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia) , sakramenty uzdrowienia (Pokuta, namaszczenie chorych) , sakramenty w służbie komunii i posłania wiernych (święcenia, małżeństwo) .


Sakramenty Święte