Zawierzenie i adoracja

Odpowiadajac na prośbę papieża Franciszka, dziś w uroczystość Zwastowania Pańskiego, w łączności z Ojcem Świętym modliliśmy
  się podczas sprawowanej Eucharystii o godz.17:00 o pokój na Ukrainie, na świecie i o nawrócenie Rosji. Ks. Proboszcz zawierzył Ukraine i Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi.

Zapraszamy do indywidualnej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do jutra /soboty 26.03./ 
do godz. 18:00.

Serdecznie zapraszamy!