Liturgia Wielkiej Soboty

Wielka Sobota to czas cisz, kontemplacji i adoracji w,,Grobie Pańskim”  Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, dziękując Mu za dzieło odkupienia i wszystkie łaski wysłużone na krzyżu dla naszego zbawienia oraz błagamy o miłosierdzie dla nas i całego świata. 


Tradycją Wielkiej Soboty jest również święcenie pokarmów.
Punktem kulminacyjnym Wielkiej Soboty była uroczysta liturgia Wigilii Paschalnej odprawiona po zapadnięciu zmroku.
Wigilia Paschalna rozpoczęła się od poświęcenia ognia i paschału czyli symbolu Zmartwychwstalego Chrystusa. Po liturgi słowa następiła liturgia chrzcielna czyli odnowienie przyrzeczeń chrztu swiętego.