Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

    „Resurrectio Domini, spes nostra

                – Zmartwychwstanie Pana jest naszą nadzieją”   

                              (Augustyn, Mowa 261, 1)Wielki Post to czas podążania za Chrystusem cierpiącym. Ta droga wiedzie do Poranka Wielkanocnego, gdzie znów spotykamy Jezusa.

Niech blask Zmartwychwstania rozproszy wszelkie mroki, a chwalebnie zmartwychwstały Chrystus zagości w naszych sercach, wnosząc w nie wiarę, nadzieję i miłość.

Dzieląc się radością Wielkanocnego Poranka wraz z darem modlitwy przesyłam serdeczne życzenia na ten czas rozważania Wielkich Tajemnic naszej wiary.

 

Z radosnym Alleluja

                                                                                 ks. Cezary Krawczyński  Proboszcz