Poświęcenie Figury Matki Bożej Loretańskiej

Podczas wczorajszej  Mszy Św,  Ks biskup  Romuald Kamiński 


poświęcił figurę Matki Bożej Loretańskiej, która widnieje w 

głównym ołtarzu naszej światyni oraz krzyż.