Wspólnota Świętgo Jakuba- 12 kroków dla chrześcijan zaprasza

    Wspólnota Świętgo Jakuba- 12 kroków dla chrześcijan

 

Wspólnota Świętego Jakuba jest wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się nawzajem

swoim doświadczeniem siłą i nadzieją po to, aby znaleźć rozwiązanie swojego własnego problemu i pomagać innym w zdrowieniu ze zniewoleń oraz duchowym wzroście.

Centralne i najważniejsze miejsce w naszej wspólnocie zajmuje Bóg i Jego słowo,bedace dla nas drogowskazem i mające moc przemiany naszego życia. Formacja we wspólnocie św. Jakuba oparta jest Piśmie Świętym, tradycji Kościoła Katolickiego i Programie

12 Kroków a jej celem jest nasz integralny rozwój. Jedynym wymogiem uczestnictwa w grupie jest pragnienie przemiany swojego życia.

Spotkania Wspólnoty Świętego Jakuba odbywają się w każdą środę o godz. 18:00 w salce katechetycznej przy parafii.

Oprócz spotkań stacjonarnych proponujemy również spotkania przez internet na platformie discord. Można tam uczestniczyć we wspólnej modlitwie, ciekawych katechezach, wykładach, grupach wsparcia a także rekolekcjach w realu (m.in. w Licheniu) i wspólnych pielgrzymkach (np. Medjugorje)

Szczegółowe informacje pod nr. 695 625 520

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.