MSZE ŚW. BEZ UDZIAŁU WIERNYCH

ZGODNIE Z ZALECENIEM
KS. BISKUPA ROMUALDA KAMIŃSKIEGO MSZE ŚWIĘTE SPRAWOWANE SĄ
BEZ UDZIAŁU WIERNYCH.

 

WE MSZY ŚWIĘTEJ MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ TYLKO OSOBY, KTÓRE ZAMÓWIŁY
MSZĘ ŚWIĘTĄ -
NIE WIĘCEJ NIŻ 5 OSÓB.