PARAFIA POD WEZWANIEM BŁOGOSŁAWIONEGO IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO
Otwock

Orkiestra Dęta ,,Gloria,,

Orkiestra „GLORIA” jest amatorską orkiestrą dętą. Powstała w 2007 roku z inicjatywy Księdza Włodzimierza Jabłonowskiego. Proboszcza Kościoła parafialnego Otwock-Kresy p.w. Matki Boskiej Królowej Polski. Przy tym Kościele Orkiestra miała swoją siedzibę, bibliotekę i salę do zajęć. Pierwszym Dyrygentem był Pan Witold Pawłowsk, drugim Wacław Czechowski- członkowie Orkiestry „Victoria” z Warszawy Rembertowa działającej przy kościele p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej. Parafią w Rembertowie zawiadywali i zawiaduje w dalszym ciągu słynny Ksiądz Edward Żmijewski patron, opiekun i honorowy Prezes „VICTORII” – kolega seminaryjny Księdza W. Jabłonowskiego – to Ich znajomość zdecydowała o powołaniu orkiestry w Otwocku. Odejście na emeryturę Księdza W. Jabłonowskiego spowodowało zmianę na funkcji proboszcza parafii na Otwockich Kresach, tę objął Ksiądz Jan Śmigosiewicz. Koncepcje Księdza Śmigasiewicza dotyczące działania formacji parafialnych i szkoły w budynku plebani kolidowały z działalnością Orkiestry i z tego powodu zmieniła ona siedzibę na parafię i Kościół p.w. Ignacego Kłopotowskiego w Otwocku przy ul. Andriollego 73. Parafią zawiaduje Ksiądz Cezary Krawczyński- człowiek ogromnej dobroci, wielkich talentów organizacyjnych, budowniczy pięknego (ciągle w trakcie budowy) Kościoła parafialnego. Jesteśmy tu od roku. Ksiądz Cezary przygotował piękną salę, my wyposażyliśmy ją w niezbędne pomoce – wszystkie zdobywane różnymi sposobami ( krzesła, tablice, pulpity ).Opieka Ojca Cezarego i przyzwolenie na wykorzystywanie pomieszczeń plebanijnych w każdym czasie sprzyja merytorycznej pracy. Formalnie Orkiestrę prowadzi Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS pod nazwą „GLORIA”. Taka forma organizacyjna pozwala na składanie do różnych programów pomocowych dla pozyskania środków pieniężnych dla bieżącej działalności. W większości, bieżąca działalność realizowana jest z tzw. składek członkowskich. Jest ciężko, ale ostatnia zmiana polityki Urzędu Miejskiego w Otwocku pozwala na pozytywne rokowania w zakresie finansowego wspierania działalności Orkiestry i jej rozwoju.
Działalność Orkiestry.
Prezes stowarzyszenia Bolesław Żołek jest jednocześnie osobą reprezentującą Orkiestrę na zewnątrz. On organizuje koncerty, wyjazdy, warsztaty, zakupy, wydatki, składa wnioski, negocjuje – robi to naturalnie nie sam, ale przy pomocy innych członków Stowarzyszenia, najczęściej jednoczesnych orkiestrantów.
Obecnym Prezesem jest Bolesław Żołek a jego prawą ręką Mariusz Krawczyński – skarbnik Orkiestry a właściwie stowarzyszenia.
Dyrygentem Orkiestry jest Pan Marian Piwowarczyk-trębacz i instruktor tzw. „blachy” w jednej osobie.
Pani Hanna Wołczedska jest instruktorem klarnecistów-uczy, naprawia instrumenty, wspiera dyrygenta w merytorycznej działalności.
Pan Józef Cieplak- mistrz małych i dużych fletów, potencjalny instruktor gry na gitarze basowej- instruuje i szkoli flecistów.
Pan Robert Szambelan- mistrz pałek – szkoli perkusistów i nowo powstałą sekcje werblistów. Bibliotekę prowadzi Prezes- biblioteka zawiera ok. 2000 partytur w tym utwory o szeroko rozumianej tematyce Kościelnej, historycznej, patriotycznej, korporacyjnej (np. myśliwskiej, leśników, harcerskiej, kupieckiej0, biesiadnej, rozrywkowej, a także tzw. poważnej. Swoją grą asystujemy podczas Mszy Świętych zwykłych i dedykowanych dla uroczystości patriotycznych (np. 1 marzec-Święto Żołnierzy Wyklętych, 3 maj- Święto Konstytucji 3 Maja, 15 sierpień- Święto Odzyskania Niepodległości, 8 wrzesień Święto Matki Boskiej Swojczowskiej- Patronki Miasta Otwocka, Procesje Bożego Ciała, Peregrynacje Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, Procesje Wielkanocne), szkolnych (rocznice powstania Szkół Otwockich), podczas festynów, ślubów a nawet uroczystości zupełnie prywatnych.
Z powyższego wynika, że dominującym jest repertuar „Kościelny”, ale skoro jesteśmy przy kościele i z kościołem oraz w Kościele to wobec Niego mamy pierwsze obowiązki. Kościół daje bezpieczeństwo i opiekę, wiele organizuje i wskazuje na możliwe pola działania Orkiestry, jest „bazą”, poprzez którą „ pozyskuje się „ inne podmioty zainteresowane asystą orkiestrową jakiegoś zdarzenia. Zagramy więc i Poloneza Ogińskiego, Poloneza Kilara, „ Romance ” Chopina, Serduszko puka, Hello Dolly Armstronga, gospel jak np. „ go down Moses lub Jerycho ” ( z chaty Wuja Toma ), Warszawiankę i inne Hymny, Instant Concert i wiązankę melodii Lwowskich, happy marching i most na rzece Kwai – wystarczy –m systematyczna praca powiększa te możliwości w sensie ilościowym i jakościowym. Było nas 44 orkiestrantów – ale małe burze dziejowe powodują odchodzenie i przychodzenie osób – obecny stan osobowy to 35 osób ( saxhorn - 1 ; sax alt - 6 ; sax ten. - 3 ; sax bar - 1 ; klarnety – 9; flety – 5; instrumenty perkusyjne - 7; trąbki kornety – 3). Proponujemy naukę gry na instrumentach dętych.
Mamy swoja modlitwę muzyka, która zaczyna się wezwaniem:

„ Daj Panie wiarę i Ducha ochoczego, serce czyste, rękę i oko pewne do czynu, młodzieńcze siły i gotowość na wszystko, co piękne, szlachetne i dobre, co uczciwe i sprawiedliwe, co prostą drogą prowadzi do myśli wysokich, starań i działań w imię Boga, Polski Kochanej, Rodzin naszych i Kościoła; Daj wytrwałość i silną wolę w nauce, obudź talenty, natchnij pracą uczciwą i potrzebą, obdarz radością wykonania i spełnienia, nie pozwól zwątpić.”

Kontakt z Orkiestrą
Bolesław Żołek telefon: 797 116 990
Mariusz Krawczyński telefon: 535 980 820

ZAPRASZAMY